หนังสือสั่งการ ศอ.จอส.พระราชทาน จว.นศ.
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอมติเวียนคณะทำงานด้านการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
03 มี.ค. 2564
2 การเลื่อนสอบสัมภาษณ์การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค) รุ่นที่ 1/64 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 ม.ค. 2564
3 การดำเนินโครงการ "ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" การบำบัดน้ำเสียและการให้บริการทางการแพทย์ภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
04 ม.ค. 2564
4 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศการปีใหม่ 2564 (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
30 ธ.ค. 2563
5 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศการปีใหม่ 2564 (จิตอาสา 904 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
30 ธ.ค. 2563
6 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศการปีใหม่ 2564 (จิตอาสา 904 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
30 ธ.ค. 2563
7 การดำเนินโครงการ "อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพา สังคมเป็นสุข" อย่างต่อเนือง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
23 ธ.ค. 2563
8 แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมจิตอาสากรณีการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
428
14 ธ.ค. 2563
9 แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมจิตอาสากรณีการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ(ส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
422
14 ธ.ค. 2563
10 สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (8+1) ดาวน์โหลดเอกสาร
439
02 ธ.ค. 2563
11 สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
427
02 ธ.ค. 2563
12 การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ดาวน์โหลดเอกสาร
398
13 พ.ย. 2563
13 การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค) รุ่นที่ 1 ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี (White paper ปี 2564) (แจ้งอำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
377
13 พ.ย. 2563
14 การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค) รุ่นที่ 1 ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี (White paper ปี 2564) (เเจ้งส่วนราชกา่ร) ดาวน์โหลดเอกสาร
366
13 พ.ย. 2563
15 ชะลอการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ดาวน์โหลดเอกสาร
478
26 ต.ค. 2563
16 การขับเคลื่อนภารกิจของจิตอาสา 904 การบรรยายขยายผลและการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน (ส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
695
03 ส.ค. 2563
17 การขับเคลื่อนภารกิจของจิตอาสา 904 การบรรยายขยายผลและการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน(อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
599
03 ส.ค. 2563
18 การขับเคลื่อนภารกิจของจิตอาสา 904 การบรรยายขยายผลและการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน (ต้นสังกัดจิตอาสา 904) ดาวน์โหลดเอกสาร
491
03 ส.ค. 2563
19 การขับเคลื่อนภารกิจของจิตอาสา 904 การบรรยายขยายผลและการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน (แม่ทัพภาคที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
536
03 ส.ค. 2563
20 การขับเคลื่อนภารกิจของจิตอาสา 904 การบรรยายขยายผลและการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน (ปภ.) ดาวน์โหลดเอกสาร
537
03 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.