หนังสือสั่งการ ศอ.จอส.พระราชทาน จว.นศ.
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการประชุมหารือ/ประสานการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC ระบบ Zoom) (ส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
11 พ.ค. 2564
2 สรุปผลการประชุมหารือ/ประสานการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC ระบบ Zoom) (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
133
11 พ.ค. 2564
3 ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
03 พ.ค. 2564
4 ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)(ส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
03 พ.ค. 2564
5 แจ้งงดการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอทุกอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
19 เม.ย. 2564
6 แจ้งงดการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
19 เม.ย. 2564
7 แนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ.1442) ดาวน์โหลดเอกสาร
228
22 มี.ค. 2564
8 ขอมติเวียนคณะทำงานด้านการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
03 มี.ค. 2564
9 การเลื่อนสอบสัมภาษณ์การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค) รุ่นที่ 1/64 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
05 ม.ค. 2564
10 การดำเนินโครงการ "ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" การบำบัดน้ำเสียและการให้บริการทางการแพทย์ภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ดาวน์โหลดเอกสาร
219
04 ม.ค. 2564
11 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศการปีใหม่ 2564 (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
176
30 ธ.ค. 2563
12 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศการปีใหม่ 2564 (จิตอาสา 904 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
284
30 ธ.ค. 2563
13 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศการปีใหม่ 2564 (จิตอาสา 904 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
202
30 ธ.ค. 2563
14 การดำเนินโครงการ "อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพา สังคมเป็นสุข" อย่างต่อเนือง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
23 ธ.ค. 2563
15 แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมจิตอาสากรณีการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
658
14 ธ.ค. 2563
16 แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมจิตอาสากรณีการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ(ส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
663
14 ธ.ค. 2563
17 สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (8+1) ดาวน์โหลดเอกสาร
638
02 ธ.ค. 2563
18 สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
623
02 ธ.ค. 2563
19 การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ดาวน์โหลดเอกสาร
586
13 พ.ย. 2563
20 การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค) รุ่นที่ 1 ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี (White paper ปี 2564) (แจ้งอำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
494
13 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.