หนังสือสั่งการ ศอ.จอส.พระราชทาน จว.นศ.
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 1/ 65 (แจ้งอำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ม.ค. 2565
2 ขอเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 1/ 65 (แจ้งส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ม.ค. 2565
3 การเตรียมความพร้อมภารกิจด้านจิตอาสาให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
29 ธ.ค. 2564
4 การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 1/ 65 (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
29 ธ.ค. 2564
5 การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 1/ 65 (แจ้งส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 ธ.ค. 2564
6 การใช้แอปพลิเคชัน Jitasa.care เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำหรับการดูแลประชาชนแลับริหารณ์รองรับการเปิดประเทศในระยะเร่งด่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
66
24 พ.ย. 2564
7 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
24 ส.ค. 2564
8 การเปิดช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
301
02 ส.ค. 2564
9 สรุปผลการประชุมหารือ/ประสานการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC ระบบ Zoom) (ส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
478
11 พ.ค. 2564
10 สรุปผลการประชุมหารือ/ประสานการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC ระบบ Zoom) (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
427
11 พ.ค. 2564
11 ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
451
03 พ.ค. 2564
12 ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)(ส่วนราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
282
03 พ.ค. 2564
13 แจ้งงดการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอทุกอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
443
19 เม.ย. 2564
14 แจ้งงดการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
496
19 เม.ย. 2564
15 แนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ.1442) ดาวน์โหลดเอกสาร
535
22 มี.ค. 2564
16 ขอมติเวียนคณะทำงานด้านการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
03 มี.ค. 2564
17 การเลื่อนสอบสัมภาษณ์การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค) รุ่นที่ 1/64 ดาวน์โหลดเอกสาร
645
05 ม.ค. 2564
18 การดำเนินโครงการ "ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" การบำบัดน้ำเสียและการให้บริการทางการแพทย์ภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ดาวน์โหลดเอกสาร
610
04 ม.ค. 2564
19 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศการปีใหม่ 2564 (อำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร
438
30 ธ.ค. 2563
20 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศการปีใหม่ 2564 (จิตอาสา 904 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
555
30 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.