ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนอนสำหรับดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ฯ
  รายละเอียด : ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนอนสำหรับดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 165 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.