ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์......โครงการประตูระบายนำ้
  รายละเอียด : เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์......โครงการก่อสรา้งประตูระบายนำ้ หมู่ที่ 9,3,4,6 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 148 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.