ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศสอบราคาซื้อสุกรแม่พันธ์ุ อายุ 4-6 เดือน
  รายละเอียด : ประกาศสอบราคาซื้อสุกรแม่พันธ์ุ อายุ 4-6 เดือน กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 21 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 5 พ.ย. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 85 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.