ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ี้่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพันธ์ุเป็ดเนื้อ
  รายละเอียด : ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคซื้อพันธุ์เป็ดเนื้อ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 99 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.