ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพันธุ์เป็ดไข่
  รายละเอียด : ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพันธุ์เป็ดไข่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 125 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.