ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการเกษตร(พันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมือง)
  รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการเกษตร (พันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมือง) อายุ 1-7 วัน จำนวน 64,626 ตัว, อายุ 14 วัน จำนวน 508,386 ตัว, อายุ 4 เดือน จำนวน 75,171 ตัว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 137 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.