ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : เรื่อง ประกวดราคาซื้อพันธุ์ปลาและอาหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) อ.เชียรใหญ่
  รายละเอียด : เรื่อง ประกวดราคาซื้อพันธุ์ปลาและอาหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) อ.เชียรใหญ่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 106 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.