ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายบ้านท่าไพล-บ้านพรุรวบ ม.2 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายบ้านท่าไพล-บ้านพรุรวบ ม.2 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 60 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.