ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองสายนายสุข-นายเพียร หมู่ที่ 10 - 1 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองสายนายสุข-นายเพียร หมู่ที่ 10 - 1 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.