ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายบ้านนางชม หนูยิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายบ้านนางชม หนูยิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 383 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.