ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 386 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.