ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น สูง 1.50 เมตร ยาว 12 เมตร และคันคลองป้องกันน้ำกัดเซาะแนวตลิ่ง ยาว 40 เมตร คลองลานสกา (บริเวณวัดลานสกา) หมู่ที่ 3 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยว
  รายละเอียด : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น สูง 1.50 เมตร ยาว 12 เมตร และคันคลองป้องกันน้ำกัดเซาะแนวตลิ่ง ยาว 40 เมตร คลองลานสกา (บริเวณวัดลานสกา) หมู่ที่ 3 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 64 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.