ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอหัวไทร
  รายละเอียด : งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 510 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.