ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาเส้นทางเลี่ยงเมืองสายชลประทานมะม่วงขาว -มะม่วงสองต้น หมู่ท่ี ๒ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม เชื่อมต่อ หมู่ท่ี ๔ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาเส้นทางเลี่ยงเมืองสายชลประทานมะม่วงขาว -มะม่วงสองต้น หมู่ท่ี ๒ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม เชื่อมต่อ หมู่ท่ี ๔ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 91 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.