ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง และประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : งบประมาณ ๙๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
ราคากลาง ๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.