หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์นำส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการฯ
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์นำส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.