หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : การตรวจติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระนามของบรมวงศานุวงศ์และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ฯ
  รายละเอียด : การตรวจติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระนามของบรมวงศานุวงศ์และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.