หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : การออกระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
  รายละเอียด : การออกระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 65 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.