หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : การแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช่สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สอทเลือกตั้ง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 106 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.