หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : การเปิดใช้งานระบบการบันทึกพิกัดสถานที่ตั้งของสถานประกอบการในระบบ e-DOPA License
  รายละเอียด : การเปิดใช้งานระบบการบันทึกพิกัดสถานที่ตั้งของสถานประกอบการในระบบ e-DOPA License
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 74 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.