หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook
  รายละเอียด : กรมการปกครองกำหนดให้อำเภอจัดตั้ง Facebook "ที่ว่าการอำเภอ......"
ขอให้แจ้งผู้ดูแล/เบอร์โทรศัพท์
ให้กลุ่มงานปกครอง ทปค.จ.นศ.
ภายใน 4 ก.พ.63 ก่อน 12.00 น.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.