หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : สำรวจข้อมูลปริมาณงานพัสดุ
  รายละเอียด : สำรวจข้อมูลปริมาณงานพัสดุและข้อมูลโครงการและงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองอำเภอ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.