หนังสือสั่งการ ศอ.จอส.พระราชทาน จว.นศ.
เรื่อง : รับมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระืบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
  รายละเอียด : รับมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระืบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.