หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparence Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายละเอียด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparence Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 123 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.