หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : การจัดเก็บเอกสารการจับภาพ (SCAN) สำหรับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบัตรที่จัดเก็บไ้ก่อนระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
  รายละเอียด : การจัดเก็บเอกสารการจับภาพ (SCAN) สำหรับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบัตรที่จัดเก็บไ้ก่อนระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.