หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : การขยายผลการให้บริการประชาชนงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ (New Normal)
  รายละเอียด : การขยายผลการให้บริการประชาชนงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ (New Normal)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 104 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.