หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน (ทร.14) ตามระเบียบสำนักทะเบียนว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543
  รายละเอียด : การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน (ทร.14) ตามระเบียบสำนักทะเบียนว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.