หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งย้ายที่อยู่ของบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนกรณีบุคคลกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติ ครม. 18 มกราคม 2548
  รายละเอียด :
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งย้ายที่อยู่ของบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนกรณีบุคคลกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติ ครม. 18 มกราคม 2548
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.