หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เอกสารรายการตรวจสอบ (checklist) การพิจารณาให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เอกสารรายการตรวจสอบ (checklist) การพิจารณาให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.