หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : การรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card)
  รายละเอียด : การรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.