หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ฯ
  รายละเอียด : การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.