หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เข้าพื้นที่เพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router ทดแทนวงจรสำรอง DSL VPN
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เข้าพื้นที่เพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ Mobile Router ทดแทนวงจรสำรอง DSL VPN
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.