หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการกรมการปกครองด้านการให้บริการสู่ความเป็นสากล (DOPA Smart Officer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการกรมการปกครองด้านการให้บริการสู่ความเป็นสากล (DOPA Smart Officer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.