ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  รายละเอียด : จังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัครพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ
๑.ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๓ อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย)
๒. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน ๒ อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
*****รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันและเวลาราชการ********
https://docs.google.com/forms/d/1JGKIU1Gk2yqiwCEuLQgDW8VITkGQ4s2dB_VGp6bI_qM/edit
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 2001 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.