ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (สัมภาษณ์)
  รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (สัมภาษณ์)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 959 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.