หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการปกครองกรณีเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  รายละเอียด : การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการปกครองกรณีเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.