หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานกรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)
  รายละเอียด : การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานกรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.