ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับชำนาญการพิเศษ และแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับชำนาญการพิเศษ โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม ดาวน์โหลดเอกสาร
567
23 มี.ค. 2553
332 ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันวอลเล่ย์บอล นานาชาติ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
10 มี.ค. 2553
333 กรมการปกครอง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (หัวหน้าฝ่าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
422
05 มี.ค. 2553
334 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย)สายงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
363
05 มี.ค. 2553
335 กรมการปกครองมอบหมายให้พนังานราชการปฏิบัติหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
370
05 มี.ค. 2553
336 กรมการปกครอง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
377
05 มี.ค. 2553
337 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย) สายงานการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
355
05 มี.ค. 2553
338 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย)และมอบหมายสายงานการเงิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
368
05 มี.ค. 2553
339 กรมการปกครอง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองและนิติกร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
488
05 มี.ค. 2553
340 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสรางถนนยกระดับลอดใต้สะพานโค้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
512
24 ก.พ. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.