ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง นายอำเภอ(อำนวยการต้น) และแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ(อำนวยการต้น) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ใน ดาวน์โหลดเอกสาร
535
02 ก.พ. 2553
352 ตัวอย่างทำป้ายศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
342
01 ก.พ. 2553
353 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร ม.11 ต.เขาพระ อ.พิปูน
467
27 ม.ค. 2553
354 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดไม้เรียง ม.1 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง
362
27 ม.ค. 2553
355 ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ดาวน์โหลดเอกสาร
1501
26 ม.ค. 2553
356 กำหนดการโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ดาวน์โหลดเอกสาร
554
26 ม.ค. 2553
357 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
372
25 ม.ค. 2553
358 สรุปผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
379
25 ม.ค. 2553
359 กำหนดการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปี๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
415
18 ม.ค. 2553
360 กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง นายอำเภอ(อำนวยการสูง), แต่งตั้ง(เลื่อน) ข้าราชการตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ผู้อำนวยการสำนัก นายอำเภอ(อำนวยการสูง) และแ ดาวน์โหลดเอกสาร
944
16 ม.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.