ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้อำนวยการกอง(อำนวยการต้น) ให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
16 ม.ค. 2553
362 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
342
16 ม.ค. 2553
363 คส.มท.ที่ 581/2552 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
432
04 ม.ค. 2553
364 คส.มท.ที่ 582/2552 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
378
04 ม.ค. 2553
365 กำหนดการจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพระยานครศรีธรรมราช(น้อย) ดาวน์โหลดเอกสาร
502
25 ธ.ค. 2552
366 รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับประกาศเกียรติคุณในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
361
22 ธ.ค. 2552
367 ตัวอย่างบันทึกการตรวจสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
471
09 ธ.ค. 2552
368 คำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
387
03 ธ.ค. 2552
369 กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร(รองผู้ว่าราชการจังหวัด)จำนวน ๗ ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
386
14 พ.ย. 2552
370 บัญชีรายชื่อ e-mail ผู้บริหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
555
05 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.