ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 แผนการออกมอบแนวทางการปฎิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
365
03 พ.ย. 2552
372 คำสั่ง บก.อส. ที่ 43/2552 ลว 19 มิ.ย.52 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแด ดาวน์โหลดเอกสาร
1853
02 พ.ย. 2552
373 พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
4695
02 พ.ย. 2552
374 กรมการปกครอง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัด และแต่งตั้ง(เลื่อน)ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ปค.,ผอ.สำนัก ทั้งนี้ตั้งแต่ 9 พ.ย.52 ดาวน์โหลดเอกสาร
402
28 ต.ค. 2552
375 คำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2104
22 ต.ค. 2552
376 แบบสำรวจจำนวนข้าวเปลือกรับจำนำ(แบบ1,2 และ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
354
21 ต.ค. 2552
377 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับและกำหนดเขตพื้นที่ควบคุม ดาวน์โหลดเอกสาร
373
20 ต.ค. 2552
378 กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
594
16 ต.ค. 2552
379 แนวทางการปฏิบัติงานของนายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
420
08 ต.ค. 2552
380 ผลการตัดสินประกวดหฺมฺรับและขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ปี2553 กลุ่มทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
383
07 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.