ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 กรมการปกครองแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งเสมียนตราจังหวัด (นวช.กง.บช.8ว) ดาวน์โหลดเอกสาร
429
19 ต.ค. 2551
482 เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการสายการเงินและบัญชีระดับ 5 ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
18 ต.ค. 2551
483 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร
339
18 ต.ค. 2551
484 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งสายการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
370
18 ต.ค. 2551
485 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3-5/6ว ดาวน์โหลดเอกสาร
359
18 ต.ค. 2551
486 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง7 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
18 ต.ค. 2551
487 สรุปผลการเสนอโครงการของหมู่บ้านและชุมชนทั้งจังหวัดตามโครงการ SML ปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
11 ต.ค. 2551
488 สรุปผลการเสนอโครงการของหมู่บ้านและชุมชนทั้งจังหวัดตามโครงการ SML ปี 2551 (เทศบาล) ดาวน์โหลดเอกสาร
483
11 ต.ค. 2551
489 รายชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการอนุมัติ SML ปี 2551 ทั้งจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
380
11 ต.ค. 2551
490 ประกาศกรมการปกครองเรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการสรรหาเพื่อไปรักษาการในตำแหน่งนายอำเภอในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
461
07 ต.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.