ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อยาว-คลองสำโรง หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
481
14 มี.ค. 2559
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานวัด ลานกีฬา ลานธรรม วัดมะเฟือง หมู่ที่ 7 ตำบลนากะชะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
497
14 มี.ค. 2559
113 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคุ่ม-แพรกยวน ม.๗ ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
453
14 มี.ค. 2559
114 ปรกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองทุ่งต่อ ม.๖,๗ ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
467
14 มี.ค. 2559
115 ประกวดราคาจ้างสร้างตลาดชุมชนตำบลห้วยปริก (93.14.18.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
461
08 มี.ค. 2559
116 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน (93.14.18.00) โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายนายพราหมณ์-ใสมูล,สายวังยาง-ในไร่-หัวแพ,สายบ้านใหม่-นายแคว๊ด,สายบ้านนางลาภ-กำแพงถม ดาวน์โหลดเอกสาร
485
03 มี.ค. 2559
117 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาจ้างงาน (93.14.18.00) โครงการก่อสร้างถม คสล.สายบ้านคุ้ม ม.4 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
447
03 มี.ค. 2559
118 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองกะเปียด คลองสาขา และขุดลอกฝายน้ำล้น ต.กะเปียด (72.14.12.06) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
448
01 มี.ค. 2559
119 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นลานเอนกประสงค์เจดีย์พ่อท่านคล้ายบ้านควนสวรรค์ ม.๘ ต.นาแว อ.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
434
25 ก.พ. 2559
120 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.๑ ต.นาเขลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
449
25 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.