ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกวดราคาจ้างสร้างตลาดชุมชนตำบลห้วยปริก (93.14.18.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
08 มี.ค. 2559
112 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน (93.14.18.00) โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายนายพราหมณ์-ใสมูล,สายวังยาง-ในไร่-หัวแพ,สายบ้านใหม่-นายแคว๊ด,สายบ้านนางลาภ-กำแพงถม ดาวน์โหลดเอกสาร
144
03 มี.ค. 2559
113 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาจ้างงาน (93.14.18.00) โครงการก่อสร้างถม คสล.สายบ้านคุ้ม ม.4 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
101
03 มี.ค. 2559
114 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองกะเปียด คลองสาขา และขุดลอกฝายน้ำล้น ต.กะเปียด (72.14.12.06) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
01 มี.ค. 2559
115 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นลานเอนกประสงค์เจดีย์พ่อท่านคล้ายบ้านควนสวรรค์ ม.๘ ต.นาแว อ.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
25 ก.พ. 2559
116 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.๑ ต.นาเขลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
25 ก.พ. 2559
117 ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
113
18 ก.พ. 2559
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเถี้ย-วังพอ ม.๗ ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
05 ก.พ. 2559
119 ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำและลำห้วย ม.๓ บ้านขุนทะเล ต.กะหรอ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
04 ก.พ. 2559
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศริมฝั่งคลองฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
26 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.