ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อพันธุ์โคลูกผสมพื้นเมือง อายุ ๒-๔ ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
109
19 ม.ค. 2559
122 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อนสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
12 ม.ค. 2559
123 ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยแหยง ม.1 ต.วังอ่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
29 ธ.ค. 2558
124 ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านนายคิ้ม เอื้อบำรุงเกียรติ ม.4 ต.วังอ่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
29 ธ.ค. 2558
125 ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมอำเภอพระพรหม ดาวน์โหลดเอกสาร
111
29 ธ.ค. 2558
126 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศริมฝั่งคลอง ก่อสร้างคันคลองป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
28 ธ.ค. 2558
127 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
28 ธ.ค. 2558
128 ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างอาชีพ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
28 ธ.ค. 2558
129 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อยาว-คลองสำโรง ม.2 ต.จันดี อ.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
18 ธ.ค. 2558
130 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.๖ ต.นากะชะ อ.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
17 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.