ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
456
18 ก.พ. 2559
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเถี้ย-วังพอ ม.๗ ต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
440
05 ก.พ. 2559
123 ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำและลำห้วย ม.๓ บ้านขุนทะเล ต.กะหรอ ดาวน์โหลดเอกสาร
425
04 ก.พ. 2559
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศริมฝั่งคลองฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
454
26 ม.ค. 2559
125 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อพันธุ์โคลูกผสมพื้นเมือง อายุ ๒-๔ ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
450
19 ม.ค. 2559
126 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อนสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
478
12 ม.ค. 2559
127 ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยแหยง ม.1 ต.วังอ่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
487
29 ธ.ค. 2558
128 ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านนายคิ้ม เอื้อบำรุงเกียรติ ม.4 ต.วังอ่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
471
29 ธ.ค. 2558
129 ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมอำเภอพระพรหม ดาวน์โหลดเอกสาร
457
29 ธ.ค. 2558
130 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศริมฝั่งคลอง ก่อสร้างคันคลองป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
448
28 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.