ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 เรื่อง ประกวดราคาซื้อพันธุ์ปลาและอาหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) อ.เชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
17 ธ.ค. 2558
132 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาขนุน ม.๔ ต.นากะชะ อ.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
17 ธ.ค. 2558
133 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ (e-biding) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
17 ธ.ค. 2558
134 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการสร้างอาชีพ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
17 ธ.ค. 2558
135 ประกวดราคาซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอพระพรหม ดาวน์โหลดเอกสาร
85
15 ธ.ค. 2558
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
08 ธ.ค. 2558
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธ์เป็ดไข่ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
08 ธ.ค. 2558
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์เป็ดเนื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
08 ธ.ค. 2558
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์ไก่ไข่ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
08 ธ.ค. 2558
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์ไก่ลูกผลมพื้นเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
08 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.