ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
449
28 ธ.ค. 2558
132 ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างอาชีพ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
447
28 ธ.ค. 2558
133 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อยาว-คลองสำโรง ม.2 ต.จันดี อ.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
445
18 ธ.ค. 2558
134 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.๖ ต.นากะชะ อ.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
434
17 ธ.ค. 2558
135 เรื่อง ประกวดราคาซื้อพันธุ์ปลาและอาหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) อ.เชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
434
17 ธ.ค. 2558
136 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาขนุน ม.๔ ต.นากะชะ อ.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
451
17 ธ.ค. 2558
137 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ (e-biding) ดาวน์โหลดเอกสาร
426
17 ธ.ค. 2558
138 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการสร้างอาชีพ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
406
17 ธ.ค. 2558
139 ประกวดราคาซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอพระพรหม ดาวน์โหลดเอกสาร
421
15 ธ.ค. 2558
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
449
08 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.