ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และจัดซื้อคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
08 ธ.ค. 2558
142 ประกวดราคาปรับปรุงห้องน้ำอำเภอพระพรหม ดาวน์โหลดเอกสาร
122
03 ธ.ค. 2558
143 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ม.๑ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
24 พ.ย. 2558
144 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ม.๑ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
24 พ.ย. 2558
145 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งคุ่ม-ทุ่งตอ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
12 พ.ย. 2558
146 ประกวดราคาค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งคุ่ม - ทุ่งตอ หมู่ที่ ๖ ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
130
06 พ.ย. 2558
147 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการเกษตร(พันธุ์ไก่ไข่) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
04 พ.ย. 2558
148 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการเกษตร(พันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมือง) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
04 พ.ย. 2558
149 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการเกษตร(พันธุ์เป็ดเนื้อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
04 พ.ย. 2558
150 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการเกษตร(พันธุ์เป็ดไข่) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
04 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.