ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธ์เป็ดไข่ ดาวน์โหลดเอกสาร
435
08 ธ.ค. 2558
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์เป็ดเนื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
450
08 ธ.ค. 2558
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์ไก่ไข่ ดาวน์โหลดเอกสาร
436
08 ธ.ค. 2558
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์ไก่ลูกผลมพื้นเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
427
08 ธ.ค. 2558
145 ประกาศอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และจัดซื้อคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
448
08 ธ.ค. 2558
146 ประกวดราคาปรับปรุงห้องน้ำอำเภอพระพรหม ดาวน์โหลดเอกสาร
458
03 ธ.ค. 2558
147 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ม.๑ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
460
24 พ.ย. 2558
148 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ม.๑ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
461
24 พ.ย. 2558
149 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งคุ่ม-ทุ่งตอ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
483
12 พ.ย. 2558
150 ประกวดราคาค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งคุ่ม - ทุ่งตอ หมู่ที่ ๖ ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
463
06 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.