ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตที่ว่าการอำเภอบางขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
22 ต.ค. 2558
162 ประกาศสอบราคาซื้อพันธุ์แพะ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
22 ต.ค. 2558
163 ประกาศสอบราคาซื้อสุกรแม่พันธ์ุ อายุ 4-6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
78
22 ต.ค. 2558
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งคุ่ม-ทุ่งตอ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
19 ต.ค. 2558
165 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งคุ่้ม-ทุ่งตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
29 ก.ย. 2558
166 สอบราคาจ้างกิจกรรมขุดลอกวัชพืชดินเลน ด้วยเรือขุด คลองใหม่สุรินทร์ ๗,๘,๑๑ และ ๑๒ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
86
13 ก.ค. 2558
167 ประกาศอำเภอจุฬาภรณ์ เรื่องสอบราคาจ้างขุดลอกห้วยมาคล้า - ทุ่งบก ดาวน์โหลดเอกสาร
99
08 ก.ค. 2558
168 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายหัวเขาสามแก้ว-บ้านนางเพียร-เลียบถนนสายอู่แก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
85
26 มิ.ย. 2558
169 ราคากลางโครงการปรังปรุงซ่อมแซมกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจุฬาภรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
24 มิ.ย. 2558
170 สอบราคาจ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ เทศบาลตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
90
23 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.