ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพันธุ์เป็ดไข่ ดาวน์โหลดเอกสาร
452
26 ต.ค. 2558
162 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโคลูกผสมพื้นเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
441
26 ต.ค. 2558
163 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
430
26 ต.ค. 2558
164 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสถานที่ราชการอำเภอบางขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
442
22 ต.ค. 2558
165 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตที่ว่าการอำเภอบางขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
426
22 ต.ค. 2558
166 ประกาศสอบราคาซื้อพันธุ์แพะ ดาวน์โหลดเอกสาร
436
22 ต.ค. 2558
167 ประกาศสอบราคาซื้อสุกรแม่พันธ์ุ อายุ 4-6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
413
22 ต.ค. 2558
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งคุ่ม-ทุ่งตอ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
415
19 ต.ค. 2558
169 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งคุ่้ม-ทุ่งตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
418
29 ก.ย. 2558
170 สอบราคาจ้างกิจกรรมขุดลอกวัชพืชดินเลน ด้วยเรือขุด คลองใหม่สุรินทร์ ๗,๘,๑๑ และ ๑๒ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
429
13 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.