ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศอำเภอจุฬาภรณ์ เรื่องสอบราคาจ้างขุดลอกห้วยมาคล้า - ทุ่งบก ดาวน์โหลดเอกสาร
435
08 ก.ค. 2558
172 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายหัวเขาสามแก้ว-บ้านนางเพียร-เลียบถนนสายอู่แก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
426
26 มิ.ย. 2558
173 ราคากลางโครงการปรังปรุงซ่อมแซมกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจุฬาภรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
418
24 มิ.ย. 2558
174 สอบราคาจ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ เทศบาลตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
427
23 มิ.ย. 2558
175 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกวัชพืชดินเลน ด้วยเรือขุด ดาวน์โหลดเอกสาร
416
08 มิ.ย. 2558
176 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณที่ว่าการอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
439
26 มี.ค. 2558
177 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
475
29 ม.ค. 2558
178 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
486
09 ธ.ค. 2557
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ หมู่ ๙,๓,๔,๖ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
516
12 พ.ย. 2557
180 ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนองต่อการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร
475
04 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.