ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกวัชพืชดินเลน ด้วยเรือขุด ดาวน์โหลดเอกสาร
77
08 มิ.ย. 2558
172 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณที่ว่าการอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
26 มี.ค. 2558
173 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
29 ม.ค. 2558
174 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
147
09 ธ.ค. 2557
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ หมู่ ๙,๓,๔,๖ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
163
12 พ.ย. 2557
176 ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนองต่อการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร
140
04 พ.ย. 2557
177 ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสรา้งประตูระบายนำ้ จำนวน 14 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
146
30 ต.ค. 2557
178 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์......โครงการประตูระบายนำ้ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
30 ต.ค. 2557
179 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนองต่อการท่องเที่ยวฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
27 ต.ค. 2557
180 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนอนสำหรับดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
11 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.