ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 มิ.ย. 2565
2 รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
02 พ.ค. 2565
3 รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 เม.ย. 2565
4 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
01 มี.ค. 2565
5 รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
02 ก.พ. 2565
6 รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
04 ม.ค. 2565
7 รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
01 ธ.ค. 2564
8 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
02 พ.ย. 2564
9 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
12 ต.ค. 2564
10 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
08 ต.ค. 2564
11 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
08 ต.ค. 2564
12 รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
02 ก.ย. 2564
13 รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
04 ส.ค. 2564
14 รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
02 ก.ค. 2564
15 รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
02 มิ.ย. 2564
16 รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
06 พ.ค. 2564
17 รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
07 เม.ย. 2564
18 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
03 มี.ค. 2564
19 รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
02 ก.พ. 2564
20 รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
05 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.