ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ม.ค. 2565
2 รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 ธ.ค. 2564
3 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 พ.ย. 2564
4 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
12 ต.ค. 2564
5 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 ต.ค. 2564
6 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
08 ต.ค. 2564
7 รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 ก.ย. 2564
8 รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
04 ส.ค. 2564
9 รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
02 ก.ค. 2564
10 รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
02 มิ.ย. 2564
11 รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
06 พ.ค. 2564
12 รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
07 เม.ย. 2564
13 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
03 มี.ค. 2564
14 รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
02 ก.พ. 2564
15 รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
05 ม.ค. 2564
16 รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
525
02 ธ.ค. 2563
17 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
530
04 พ.ย. 2563
18 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
14 ต.ค. 2563
19 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
539
14 ต.ค. 2563
20 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
546
05 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.